DNTN Nhị Quyên Chuyên Sản Xuất Các Loại Sản Phẩm Nhúng Nhựa Theo Yêu Cầu Khách Hàng. Đảm Bảo Các Yêu Cầu Vệ Sinh...

Rổ Sắt Nhúng Nhựa (Freezer shelf basket)

Rổ sắt nhúng nhựa

Giá: Liên hệ

Rổ Jinwoo 475x250x190

Giá: Liên hệ

Rổ Jinwoo 430x350x230

Giá: Liên hệ

Rổ 429x200x200

Giá: Liên hệ

Rổ ngắn 500x200x420

Giá: Liên hệ

Rổ 660x530x270

Giá: Liên hệ

Rổ 660x333x315

Giá: Liên hệ

Rổ 630x220x230

Giá: Liên hệ

Rổ sắt nhúng nhựa

Giá: Liên hệ

Rổ Jinwoo 475x250x190

Giá: Liên hệ

Rổ Jinwoo 430x350x230

Giá: Liên hệ

Rổ 429x200x200

Giá: Liên hệ

Rổ ngắn 500x200x420

Giá: Liên hệ

Rổ 660x530x270

Giá: Liên hệ

Rổ 660x333x315

Giá: Liên hệ

Rổ 630x220x230

Giá: Liên hệ

Hotline: 0908 05 36 26 - 091 374 22 99

© Copyright 2015 Nhị Quyên. All rights reserved

Online: 132

Tổng truy cập: 53355